יצירת מספרים וירטואליים

הכל מדיד! גם השיחות הנכנסות!

באמצעות טכנולוגיה מהפכנית ניתן למדוד את כמות השיחות הנכנסות ואת מקור ההגעה של השיחות הנכנסות באופן אוטומטי.

מדידה של שיחות טלפון מתבצעת מאתרי אינטרנט, דפי נחיתה, עמודי פייסבוק, חייגנים של גוגל, מודעות עיתונות ועוד...

היכולת להפוך כל שיחה גם אם נענתה וגם אם לא נענתה לפניה ולהמשיך את הטיפול בפניה היא שינוי דרמטי בתהליך המכירות.
מלבד זה, שלא מפספסים שום שיחה ושום פניה גם ניתן לעדכן בממשק מה קרה עם הפניה ואם היא רלוונטית או לא.
וכך, לדווח באופן אוטומטי לקמפיינים, אלו יעילים יותר ואלו פחות.

בעזרת היכולת של FixDigital להחליף באופן אוטומטי את מספרי הטלפון המופיעים לפי מקור פרסומי, ניתן למדוד בכל רגע נתון מה הוא המקור הפרסומי, הקריאייטיב, המודעה הספציפית היעילים ביותר על מנת לבצע אופטימיזציה ומיקוד תקציבים על המקורות הנכונים ביותר לבית העסק.

רוב החברות מקדמות את עצמן בערוצי שיווק ופרסום שונים ,אך עדיין הרוב המכריע של פניות והמכירות מתבצעים באמצעות שיחות טלפון נכנסות. ללא פלטפורמת FixDigital למדידת השיחות, לא יכולים המפרסם ובית העסק לדעת באמת מהו החזר ההשקעה האמיתי עבור הפרסום.

מוצרי המערכת:

המשמעות של מספרים וירטואליים היא מספרי טלפון ייחודיים – בכל קמפיין שיווקי יופיע מספר טלפון אחד, כך שכל שיחה נכנסת לעסק הופכת למזוהה מיד עם המקור שלה.

התקנת מערכת שמייצרת מספרי טלפון וירטואליים עבור כל נכס דיגיטלי שברשותכם ולאחר מכן מודדת את השיחות הנכנסות מאפשרת לכם לדעת בדיוק כמה פניות הניב כל קמפיין שהעליתם

המטרה העיקרית שיש להציב בעסקים אלו הינה הגדלת אחוז המענה לשיחות ושימוש במספרי טלפון וירטואליים שהופכים כל שיחה לליד לטיפול בתוך ה CRM.

מערכת יצירת מספרים וירטואליים מספקת לך מספרים וירטואליים שונים לכל מטרה: מספר לאתר, מספר לבאנר פרסומי, לעמוד נחיתה, לקמפיין בפייסבוק, לאינסטגרם וכדומה.

קרא עוד אודות יצירת מספרים וירטואליים

גם בעידן הדיגיטלי חלק גדול מהאינטראקציות עם הלקוחות מתנהל בטלפון. כשלעסק נכנסת שיחה של אדם שמתעניין בשירות או במוצר שאתם מציעים, תשומת הלב מוקדשת כולה באופן טבעי למתן המענה המקצועי הטוב ביותר ולהנעת אותו אדם לפעולה – קנייה.
כדאי לזכור שכל שיחה כזו היא לא “רק” בסיס לעסקה משתלמת, אלא גם מקור מידע יקר ערך – מה גרם לאותו אדם להתקשר אליכם. אפשר כמובן פשוט לשאול אותו, אבל בלא מעט מקרים התשובה תהיה כללית, “מהאינטרנט”, מה גם שחשוב לנתב את השיחה אל המכירה ולא לסטות לכיוונים אחרים.
בהתאם פותחו שיטות אפקטיביות יותר של מדידת שיחות, כלומר זיהוי מדויק של המקור של כל שיחה: האתר שלכם, מודעה בפייסבוק, קמפיין ממומן באינסטגרם, דף נחיתה כזה או אחר, באנר פרסומי ועוד.
השיטה הטובה ביותר היא בניית מערכת מספרים וירטואליים – יצירת מספרים וירטואליים בכל מקום שבו יש לעסק נוכחות דיגיטלית,
כך שלפי המספר ניתן לדעת איזה קמפיין הניב את אותה שיחה.

התועלת המשמעותית של מדידת שיחות לכל ערוץ פרסום

מדידת שיחות לכל ערוצי הפרסום שבהם העסק שלכם נעזר כדי להגיע לקהל היעד היא מרכיב חובה בכל אסטרטגיית שיווק בדיגיטל.יתר דיוק, מדובר במרכיב הכרחי לטובת אופטימיזציה של השיווק הדיגיטלי שלכם. במציאות שבה ישנה תחרות עזה כמעט בכל תחום, התקציבים המוקדשים לפרסום הולכים וגדלים, וחשוב מאוד להבטיח מיצוי מלא שלהם. בעזרת מערכת מספרים וירטואליים תוכלו לנתח את הביצועים של כל קמפיין ואת התועלת שמספק כל אפיק פעילות – רשתות חברתיות, דפי נחיתה, באנרים בפורטלים מובילים, עמודים שונים באתר, ועוד.
המידע הנ”ל, שכאמור מבוסס על מספרים וירטואליים שונים לכל מקום ברשת, מאפשר ביצוע השוואות מקיפות ומדויקות בין הקמפיינים שאתם מריצים בכל נקודת זמן.
בהתאם תוכלו לתעדף נכון יותר את חלוקת התקציבים, להשביח את הקריאייטיב או לדייק את ההגדרות בקמפיינים שלא מניבים מספיק שיחות ובאופן כללי למקסם את התועלת מכל פרסום.

יצירת מספרים וירטואליים במערכת פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל בנתה מערכת יצירת מספרים וירטואליים על בסיס טכנולוגיות מתקדמות – ומתוך הבנה מעמיקה של צרכי הלקוחות.
כך למשל מערכת יודעת ליצור מספר וירטואלי שמתחלף באופן אוטומטי בכל נכס דיגיטלי, כך שתוכלו להבין בדיוק מהי מילת המפתח שהובילה את האדם שהתקשר אליכם לעשות זאת, בכל שיחה. בנוסף ליכולת לבצע מדידת שיחות מקיפה ומדויקת, מערכת המספרים החכמה יודעת גם להקליט את השיחות הנכנסות וליידע אתכם לגבי אלה שלא נענו – על-מנת להבטיח חזרה מהירה לכל לקוח פוטנציאלי, כשרמת העניין שלו בכם עדיין גבוהה.

למה כדאי לבחור במערכת יצירת מספרים וירטואליים של פיקס דיגיטל?

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content