לוגו חדש סמל שקוף

איך CRM עוזר בניהול לקוחות בצורה יעילה יותר

מערכת ניהול קמפיינים

ניהול לקוחות הוא ככל הנראה התהליך החשוב ביותר והמשפיע ביותר על הצלחת העסק. בנייה של מערכת קשרים הדוקה עם לקוחות חדשים, קיימים וותיקים הופכת את העסק לבעל תשתית חזקה, כזו שיוצרת צמיחה לאורך זמן ומגדילה את הקף ההכנסות.

תוכנת CRM היא כלי העזר המשמעותי ביותר לתהליך הזה וחשוב להכיר את כל האפשרויות והיתרונות שלה כדי להבין איך למקסם את תהליכי ניהול הלקוחות ולהפוך אותם לטובים יותר. אז איך עושים את זה? כך מערכת CRM יכולה לעזור לכם.

CRM הוא כלי הכרות עם לקוחות

כבר דיברנו כאן בבלוג על חשיבות הדאטה לתהליכי שיווק ומכירות בכל חברה. מידע על הלקוחות שלנו, פילוחים, פרטי הכרות והבנה עמוקה של הדרכים שבהן הם מגיעים אלינו, כל הדברים האלו משמעותיים לניהול לקוחות איכותי ואפקטיבי.

באמצעות מערכת CRM לעסקים קל יותר להכיר את הלקוחות שלנו. כל המידע, הדאטה, נמצא במקום אחד, כל ההתקשרויות עם הלקוחות – מרגע הפנייה הראשונית ועד לרכישה ומעבר לכך, נמצאות במקום אחד.

באמצעות המידע הזה, עסקים יכולים להחליט החלטות ממקום נכון יותר עבורם ועבור הלקוחות שלכם, לשפר את תהליכי השירות והמכירה ולקדם מוצרים שהלקוחות רוצים להכיר.

תקשורת יעילה עם לקוחות

מערכת CRM כיום משלבת אוטומציות חכמות שמאפשרות לתקשר עם לקוחות בצורה הרבה יותר יעילה וחכמה – משליחת וואטסאפ דרך קביעת פגישות ועד למשלוח מיילים מתוזמנים.

בניית תהליכים אוטומטיים מאפשרת חיבור ישיר אל הלקוחות מתוך חסכון בזמן ומשאבים. הלקוח מרגיש כל הזמן בעניין, הוא מרגיש שמקשיבים לו, שהוא עובד עם חברה מסודרת שמתנהלת באופן מקצועי ואחראי ומהצד של החברה, המידע מונגש ללקוח בצורה בהירה ואוטומטית, בלי לנסח מחדש בכל פעם את התהליך.

מעקב אחר מצב הלידים

אחד הדברים החשובים בעבודה עם מערכת CRM או תוכנת CRM הוא מנגנון הדוחות והממשקים המציגים מידע אונליין קונקרטי לאותו יום ולפעמים לאותה שעה. באמצעות מערכת הדוחות והדשבורדים אפשר לראות בכל רגע נתון מה סטטוס הטיפול בלקוחות, אילו לידים הגיעו למערכת ומאיפה, מצב המכירות, נתוני חשיפה ופרסום ועוד.

מנגנון המידע החכם הזה מאפשר לראות שאף לקוח לא נופל בין הכיסאות ושכולם מקבלים את הטיפול המדויק בהתאם לשלב שבו הם נמצאים בתוך ההיקשרות עם החברה. כל זה נעשה בצורה אינטואיטיבית, אוטומטית וחכמה.

שיתוף פעולה יעיל בין מחלקות

מערכת ה-CRM לעסקים מאפשרת לשלוט בצורה יעילה יותר על החיבורים ושיתופי הפעולה בין מחלקות שונות. הנתונים שנשאבים מפעילות מחלקת השיווק ועוברים למחלקת המכירות יוצרים תהליך חכם ויעיל יותר מול הלקוח, הנתונים שנשאבים ממחלקת המכירות לשימור לקוחות או שירות לקוחות – חוסכים עוגמת נפש ומצב בו לקוחות נופלים בין הכיסאות. כשהכל כתוב, מדווח ומתועד, קל יותר לנהל את המערך הזה ולחבר בין מחלקות שונות בתוך החברה.

לסיכום, מערכת CRM לניהול קמפיינים עשתה מהפכה בדרך שבה אנחנו מנהלים את התקשורת מול הלקוחות שלנו, משלב הפנייה הראשונית והשיווק ועד לשימור לקוחות ותיקים ולתחזוקת הקשר איתם. בעידן שבו תחרות היא מצב קיים בכל תחום ותחום, יש חשיבות גדולה ליצירת תהליכי ניהול לקוחות חכמים – ומערכת כמו פיקס דיגיטל עוזרת לעשות זאת במינימום זמן ומאמץ.

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content