לוגו חדש סמל שקוף

המלצות למערכת CRM מומלצת

המלצות על מערכת CRM

מערכת CRM היא תוכנה מתקדמת לניהול קשרי לקוחות, וכיום עסקים וארגונים רבים הבינו כי הצלחת העסק שלהם תלויה בחוויית השירות של הלקוח ובבחירת נכונה על מערכת ניהול קשרי לקוחות. כדאי לדעת כי CRM הוא ראשי תיבות של הביטוי Customer Relationship Management, ובעזרת מערכת מומלצת ניתן לנהל ולעקוב אחר לידים בקלות, לעקוב ולנתח את פרטי ונתוני הלקוחות, לשפר תהליכי שיווק ומכירות בעסק, לייעל ולמקסם את שירות הלקוחות ולמנוע נטישה של לקוחות קיימים.

מה היתרונות של מערכת CRM לעסק?

• דשבורד חכם ומתקדם המאפשר לקבל מידע ונתונים עדכניים בזמן אמת על לקוחות קיימים ופוטנציאליים.
• תיעוד מלא ומפורט על תהליכים המתבצעים מול הלקוחות.
• מערכת ממוחשבת בענן המאפשרת גישה וזמינות מלאה בכל זמן ומכל מקום ומכשיר.
• שיפור תהליכים וביצועים בבית העסק.
• כלי אוטומציה בהתאמה אישית לצורכי העסק ותהליכי השיווק והמכירות שלו.
• המערכת מתאימה כמו כפפה ליד לכל סוג עסק, כולל עסקים קטנים ובינוניים.
• מערכת מתקדמת טכנולוגית לניהול ולמעקב לידים מכל ערוצי השיווק.
• ממשק אינטואיטיבי בעברית עם תפריטים ידידותיים למשתמש.
• שיפור יחס המרה.
• מניעת נטישת לקוחות.
• שיפור ביצועים וגידול בהכנסות בית העסק.
• דוחות מעקב וניהול בהתאמה לצורכי העסק.

חשוב לציין כי בחירה נכונה של מערכת CRM מומלצת מבטיחה יתרונות רבים לעסק או לארגון. המערכת לניהול קשרי לקוחות מסייעת לאנשי השיווק והמכירות בעסק, לנציגי שירות הלקוחות בחברה, למקבלי ההחלטות ולמנהלים הבכירים. התוכנה המומלצת כוללת כלים מתקדמים במתכונת של תוכנה כשירות (SaaS) ויש מגוון חבילות, לכן כל עסק יכול לבחור את החבילה המתאימה ביותר לצרכיו הייחודיים ולמגבלות התקציב.

כיצד מערכת CRM מומלצת יכולה לסייע לעסק?

מערכת CRM נועדה לסייע לניהול תהליכים מהותיים ומרכזיים בעסקים, לרבות ניהול תהליכי השיווק והמכירה, מיפוי וזיהוי לקוחות, שיפור חוויית השירות ללקוחות קיימים וחדשים, שימור לקוחות ומניעת נטישה. כמו כן המערכת מסייעת בשיפור תהליכי ההמרה, אופטימיזציה לתהליכי השיווק והמכירות בערוצים השונים, ובנוסף ניתן ליצור אוטומציות חכמות כדי לשפר תהליכים, למקסם תוצאות ולחסוך בעלויות ובהוצאות העסק.

התאמה לכל סוגי העסקים

מערכת CRM מומלצת מתאימה לכל סוגי העסקים ומדובר בתוכנה מתקדמת עם שלל פיצ’רים שמטרתה למקסם את ביצועי העסק, לשפר את חוויית הלקוח והקשר איתו, לייעל ולשפר את תהליכי המכירות ולסייע למקבלי ההחלטות ובעלי העסק לקבל תמונת מצב עדכנית על הפעילות ולהסיק תובנות ומסקנות לשיפור ביצועים.

כאשר בוחרים מערכת CRM לעסק חשוב להתייחס למידת התאמת התוכנה למאפייני העסק הקטן, הבינוני או הגדול. לכן, חשוב לבחור מערכת מומלצת לניהול קשרי לקוחות הכוללת כלי אוטומציה מתקדמים לשיפור ביצועים ולחיסכון בזמן ובכוח אדם, התממשקות קלה למערכות ממוחשבת צד שלישי, כלים לניתוח ומעקב אחר לידים המגיעים מכל ערוצי השיווק לרבות תנועה אורגנית באתר, כלי מעקב נוחים אחרי תהליכי המכירות המתרחשים במקביל עם לקוחות שונים, ממשקי עבודה ידידותיים למשתמש, גישה נוחה למערכת ולמידע ועוד.

חשוב לזכור כי מערכת CRM מאפשרת לעובדי העסק לקבל גישה מהירה ונוחה למידע ולנתוני הלקוחות, לרבות ניהול הלידים המגיעים מערוצים שיווק כמו רשתות חברתיות, אתרי מכירות, פרסום ממומן וקמפיינים במנועי החיפוש וכו’. לכן חשוב לבחור במערכת חכמה המתאימה בדיוק לצורכי ולמאפייני העסק המספקת מענה מקצועי ואיכותי להתנהלות מול לקוחות חדשים וקיימים.

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content