לוגו חדש סמל שקוף

למה לעבור ל CRM במקום לאקסל?

ניטור נתונים במערכת CRM

אם אתם עסק בצמיחה, רוב הסיכויים שיצאת מ-Excel לניהול נתוני לקוחות והפניות. מערכת CRM יכולה לעזור לכם לעקוב אחר כל פרטי הלקוחות שלכם במקום אחד, מפרטי התקשרות ועד היסטוריית רכישות ומקורות הפניה. 

זה גם יכול לעזור לכם להפוך את תהליכי השיווק והמכירות לאוטומטיים, ולעקוב אחר ביצועי הקמפיינים. בנוסף, מערכת CRM יכולה לעזור לכם לנהל קשרי לקוחות ולבנות נאמנות לקוחות חזקה. על ידי מעקב אחר נתוני לקוחות, מערכת CRM יכולה לספק תובנות לגבי התנהגות והעדפות לקוחות, ולאפשר לכם ליצור קמפיינים ממוקדים שיעסיקו טוב יותר את הלקוחות ויעזרו לכם להגדיל את המכירות.

עם מערכת CRM, אתם יכולים בקלות ליצור דפי נחיתה ואוטומציות כדי ללכוד לידים או לשלוח מיילים מעקב. זה גם עוזר לארגן כרטיסי ביקור כך שכל אנשי הקשר החשובים מאוחסנים במקום אחד. מעבר למערכת CRM במקום להשתמש באקסל היא הדרך הטובה ביותר להבטיח שנתוני הלקוחות שלכם מאובטחים ועדכניים.

אילו תכונות יש ל-CRM שאין לאקסל?

ל-CRM תכונות המאפשרות למשתמשים לעקוב אחר פרטי לקוחות כגון פרטי קשר, הזמנות קודמות ופניות לשירות לקוחות. זה גם מספק מבט מקיף על האינטראקציות של הלקוחות עם החברה, ומאפשר לקבל החלטות מושכלות יותר לגבי אינטראקציות עתידיות. יתרה מזאת, מערכות CRM מסוגלות לבצע אוטומציה של משימות כגון קמפיינים בדואר אלקטרוני, לעזור לייעל את התקשורת ולהגביר את היעילות. לאקסל אין את התכונות הללו.

כיצד תוכלו להבטיח שנתוני הלקוחות שלכם מאובטחים בעת שימוש ב-CRM?

שמירה על פרטיות הלקוחות שלכם, היא חלק מהותי וחושב וכמובן אתי. כדי להבטיח שנתוני הלקוחות מאובטחים בעת שימוש ב-CRM, עליכם לנקוט באמצעי הזהירות הבאים:

1. ודאו שתוכנת ה-CRM מאובטחת על ידי הגדרת סיסמה חזקה והוספת שכבות אבטחה נוספות כמו אימות דו-גורמי.

2. שימוש באלגוריתמי הצפנה כדי להגן על הנתונים שלכם הוא חיוני. שמרו על אבטחת מסד הנתונים של CRM שלכם, כמו כן וודאו שהוא מוצפן כראוי.

3. במידה ויש צוות נוסף בעסק שלכם, הדריכו אותם כיצד להשתמש בצורה מאובטחת במערכת ה-CRM ולשמור על נתוני לקוחות בטוחים.

4. הגבילו את הגישה לנתוני לקוחות רק לאנשי רשות מורשים- יחד עם זאת ודאו שרק אותם אנשים יוכלו לראות את נתוני הלקוחות.

5. גבו באופן קבוע את נתוני הלקוחות למיקום מאובטח מחוץ לאתר, וודאו שהעותקים מאוחסנים בצורה מאובטחת.

האם קשה להעביר נתונים מאקסל ל CRM?

העברת נתונים מאקסל למערכת CRM יכולה להיות מאתגרת, במיוחד אם אתם מתמודדים עם כמויות גדולות של נתונים. עם זאת, עם הכלים והתהליכים הנכונים, ניתן להקל על המעבר.

לדוגמה, אתם יכולים להשתמש במערכת ניהול לידים או דף נחיתה כדי לקבל מידע על לקוחות מכרטיסי ביקור וממקורות אחרים. אתם יכולים גם להגדיר אוטומציות שיסייעו בהעברת הנתונים מאקסל למערכת ה-CRM שלכם במהירות ובדייקנות. הודות לטכנולוגיה המתפתחת ולכלים השימושים שלה, העברת הנתונים יכולה להיות קלה ומהירה.

חשוב מאוד שתשימו לב שאתם עושים את הפעולות בצורה מבוקרת ומקצועית, ולכן אם יש מישהו שיודע ומבין במערכות מסוג זה כדאי מאוד שהוא יבצע את הפעולות הללו.

אחרי הכל עבדתם, ואתם עדיין עובדים קשה כדי שהלקוחות שלכם ייהנו מהשירות שאתם מספקים להם.

האם ישנן עלויות הקשורות למעבר ל-CRM?

דבר אחרון וחשוב שכדאי שתדעו בנושא ההעברה. קיימות עלויות הקשורות למעבר למערכת CRM. בהתאם לסוג המערכת ולתכונות הדרושות לך, העלות משתנה וכדאי לשים לב לזה. כמו כן, מערכות CRM רבות דורשות עמלות נוספות עבור תמיכה ועדכונים שוטפים. בדקו זאת.

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content