לוגו חדש סמל שקוף

מדריך CRM

מדריך CRM

מערכת CRM (Customer Relationship Management) היא מערכת ממוחשבת וחכמה המסייעת לעסקים לנהל היטב את קשרי הלקוחות ולשלוט במידע ובנתונים על לקוחות קיימים ופוטנציאליים. בשנים האחרונות רבים מבעלי העסקים הקטנים והבינוניים הפנימו את חשיבות המערכת הממוחשבת לניהול קשרי לקוחות ויש התעניינות רבה במערכות המומלצות והמתקדמות ביותר.

מה זה מערכת CRM? למי היא מתאימה? כיצד היא יכולה לסייע לעסק שלך? מה היא כוללת? לפניכם מדריך CRM שיעשה לכם סדר בנושא.

מדריך CRM – התחלנו

מערכת CRM היא תוכנה ממוחשבת בענן, לרוב במודל תוכנה כשירות (SaaS), המיועדת לניהול קשרי לקוחות. המערכת הממוחשבת מאפשרת לעסקים לנהל את קשרי הלקוחות בצורה חכמה ובעזרת כלים מתקדמים, ביניהם גם כלי אוטומציה. המערכת מאפשרת לאחסן ולשמור את פרטי הלקוחות הקיימים, כמו גם פרטי יצירת הקשר של לקוחות פוטנציאליים, לנהל ולמפות לידים ועוד.

המערכת נועדה לסייע לעסקים להגדיל את הפעילות העסקית שלהם, למקסם ביצועים, לשפר ולייעל תהליכים ולהבטיח חוויית שירות מנצחת ומתקדמת ללקוחות החשובים. המידע השמור במערכת נגיש וזמין לעובדי העסק, לכן ניתן לשפר את הטיפול והשירות ללקוחות וכך מבטיחים חוויית שירות אופטימלית, וידוע לכול כי לקוחות מרוצים הם נכס מרכזי התורם להצלחת העסק.

בפועל, מערכת ניהול קשרי לקוחות משמשת כמוח וכמרכז העצבים עבור מחלקות השיווק והמכירות,  אנשי שירות הלקוחות וכמובן גם למקבלי ההחלטות בעסק. בכל מערכת CRM יש כלים ופיצ’רים חכמים ומתקדמים, והתוכנה מסוגלת בין היתר להקליט פעולות שבוצעו מול לקוחות קיימים ופוטנציאליים, לתעד רכישות, לשלוח אוטומטית תזכורות ללקוחות שעדיין לא השלימו רכישה בעסק או באתר המכירות שלו, לשלוח עדכונים חשובים ללקוחות ולבצע פעולות שיווקיות ומכירתיות באופן אוטומטי וללא מגע יד אדם.

מה היכולות העיקריות של מערכת CRM מומלצת?

 • ניהול המידע (ביג דאטה), התקשורת והפעילות מול לקוחות העסק.
 • ריכוז מסמכים, טפסים ונתונים על לקוחות העסק, כולל לקוחות פוטנציאליים.
 • ניהול איכותי ומתקדם של הלידים המגיעים מכלל אמצעי השיווק והפלטפורמות הדיגיטליות.
 • מעקב וניתוח הלידים באופן שוטף ועל סמך נתוני אמת.
 • תיעוד מלא של התנהלות העסק מול לקוחותיו לצורכי מעקב, ניתוח, בקרה והתייעלות.
 • הפקת דוחות שונים בהתאמה לצורכי העסק ותהליכי השיווק והמכירות שלו.
 • התממשקות מול מערכות ממוחשבות צד שלישי לעבודה רציפה וחלקה.

בחירת מערכת בצורה נכונה בעזרת מדריך CRM מקצועי

בעלי עסקים מתלבטים בין מערכות ממוחשבות שונות לניהול קשרי לקוחות ויש שלל פתרונות בשוק ה-CRM, לכן הבחירה של התוכנה עשויה להיות מעט מבלבלת. כדי לבחור נכון תוכנה לניהול קשרי לקוחות חשוב לקרוא מדריך CRM כדי להבין מהן יכולות המערכת, ויש לפנות לחברה מובילה המציעה פלטפורמה מתקדמת במודל של תוכנה כשירות הכוללת כלי אוטומציה ופיצ’רים מתקדמים.

כאשר בוחרים מערכת CRM לעסק יש להתייחס לגורמים הבאים:

 • ממשק ידידותי ונוח למשתמשים, עדיף בעברית.
 • מגוון חבילות לבחירה.
 • מודל תוכנה כשירות לחיסכון בעלויות.
 • כלי אוטומציה.
 • התממשקות למערכות ממוחשבות אחרות.
 • כלים להתייעלות ארגונית.
 • דוחות ניהוליים ושיווקיים בהתאמה לצורכי העסק.
 • אפשרות להתאמה אישית של המערכת.

 

בשורה התחתונה, מערכת CRM חייבת להתאים לצורכי העסק ולסייע לו להגדיל מכירות, לייעל תהליכים ולשפר את שירות הלקוחות. מומלץ להתנסות במערכת כדי להבין ולהכיר את יכולותיה ורק אז להטמיע את התוכנה בעסק.

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content