לוגו חדש סמל שקוף

מערכת crm לניהול לקוחות

מערכת CRM לניהול לקוחות

מערכת CRM לניהול לקוחות ממלאת תפקיד משמעותי בתהליך ניהול לקוחות בתוך חברה או עסק. הפונקציות השונות בתוך המערכת עוזרות לפתח מערכת יחסים קבועה עם הלקוחות, בין אם מדובר בלקוחות פוטנציאליים בתוך תהליך מכירה או לקוחות קיימים שצריך לשמר. 

ישנם כמה שלבים לניהול לקוחות שבאים לידי ביטוי בעבודה מול מערכת CRM לניהול לקוחות שיכולה לייעל ולהפוך אותם לקלים במיוחד.

מהם השלבים לניהול לקוחות יעיל באמצעות מערכת CRM לניהול לקוחות? אנחנו כאן עם התשובות. 

1. איסוף נתונים ואינטגרציות בעזרת מערכת CRM לניהול לקוחות

השלב הראשון בתהליך ניהול הלקוחות הוא איסוף מקצועי וברור של הדאטה המגיעה מכל קמפיין ומכל יצירת קשר של לקוחות. הלידים הנאספים במערכת מגיעים עם אינפורמציה שחשוב להבין אותה ושעוזרת להפוך כל אינטראקציה עם לקוחות ליעילה יותר.

הדאטה כוללת פרטי יצירת קשר, היסטוריית רכישות במידה ומדובר בלקוח חוזר, העדפות מסוימות של לקוחות חוזרים, מקור הפנייה של הלקוחות והתנהלות שוטפת מולו. באמצעות הבנת הנתונים האלו אפשר ליצור תהליכי ניהול לקוחות יותר מהירים, אוטומטיים ופרקטיים. מערכת CRM לניהול לקוחות מייעלת תהליכים משמעותיים בעסק ומקצרת זמני עבודה.

2. יצירת פרופילים של לקוחות – לטרגוט ופעילות שיווקית

האם הלקוח הגיע דרך קמפיין דיוור או אולי דווקא פנה באמצעות שיחה דרך מספר וירטואלי? האם יש מוצרים מסוימים שלקוחות יותר מתעניינים בהם או פחות? איפה כדאי לשים את הפוקוס? באמצעות מערכת CRM לניהול לקוחות אפשר לבנות פרופיל מדויק של הלקוח ולהיעזר בנתונים לטרגוט, פעילות שיווקית, מכירות ללקוחות קיימים ועוד. 

אחרי שבנינו את הפרופילים של הלקוחות הקיימים, אפשר לבנות תהליכי אוטומציה לניהול הפעילות מול הלקוחות, לשיווק ושימור לקוחות וכדומה. מערכת CRM תתרום לשיפור יצירת תהליכים ותייעל מהלכים גדולים.

3. פיתוח תהליכי העבודה מול הלקוחות

אחרי שאפיינו את הלקוחות, השלב הבא לניהול לקוחות מוצלח הוא פיתוח תהליכי עבודה. מערכת CRM כמו FixDigital יוצרת תהליכי עבודה אוטומטיים, למשל לאחר פניית הלקוח אפשר לשלוח לו פרטים לקביעת פגישה דרך וואטסאפ, לעדכן במבצעים ומחירים מיוחדים דרך המייל או לתזמן שיחת טלפון להמשך טיפול. 

מערכת CRM לניהול לקוחות

מערכת CRM לניהול לקוחות מאפשרת מגוון רחב של אינטגרציות ופיתוח תהליכי אוטומציה שהופכים את כל העבודה מול הלקוחות, בין אם מדובר בשיווק, מכירה או שימור לקוח ליותר יעילים ופחות תלויים בנוכחות העובדים.

4. מערכת CRM לניהול לקוחות והקמת דוחות ודשבורדים למעקב

שלב חשוב בהגדרת תהליכי ניהול לקוחות בתוך המערכת הוא שימוש בדוחות והתאמת הדשבורדים למעקב אחרי הלידים הנכנסים והטיפול בהם. כל עובד יכול ליצור לעצמו דשבורדים מותאמים אישית שמציגים נתונים לפי התפקיד.

כל המידע אודות מערכת CRM לניהול לקוחות

מחפשים מידע על מערכת crm לניהול לקוחות? רוצים לקבל מידע מקצועי ואמין? כל המידע המקצועי ביותר בתחום מערכת crm לניהול לקוחות – מאמרים, כתבות, מוצרים ומידע מקצועי

CRM בעברית

מערכת CRM לניהול לקוחות בשפה העברית

תוכנת CRM

כל מה שצריך לדעת על מערכת CRM לניהול לקוחות

מה זה CRM

מערכת CRM לניהול לקוחות - מה זה בכלל ומתי נשתמש?

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

מדריך CRM

מדריך CRM

מערכת CRM (Customer Relationship Management) היא מערכת ממוחשבת וחכמה המסייעת לעסקים לנהל היטב את קשרי הלקוחות ולשלוט במידע ובנתונים על לקוחות קיימים ופוטנציאליים. בשנים האחרונות

להמשך הכתבה »

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content