לוגו חדש סמל שקוף

ניהול תהליכי עבודה בעזרת CRM

מערכת CRM לניהול לקוחות

יעילות, פרקטיות ורווחיות – אלו שלושה דברים שמנחים את כל מי שמחליט להטמיע מערכת CRM בתוך העסק. המערכות הפכו לכלי חשוב בניהול תהליכי העבודה בתוך העסק ובשיפור החיבורים, שיתופי הפעולה וניהול הנתונים בכלל המחלקות, בין אם מדובר בשיווק וניהול קמפיינים, מכירות, שירות לקוחות, ניהול לידים ועוד. 

בבסיסה המערכת עוזרת ליצור תהליכי עבודה בניהול הלידים והפניות לעסק, אך מסביב לכך יש הרבה מאד תהליכי עבודה מקבילים שמוטמעים לתוך המערכת – ניהול קמפיינים, ניהול הדיגיטל, הנהלת חשבונות ומעקב אחרי מכירות ורווחים, מעקב הוצאות שיווק ועוד. 

הנה כמה יתרונות שמערכות CRM מספקות לניהול תהליכי עבודה יעילים: 

אוטומציות המסייעות לניהול לידים איכותי

בראש ובראשונה מערכות CRM מתקדמות כמו FixDigital מסייעות בתהליכי עבודה יעילים בעיקר ניהול לידים ופניות. המערכת אוספת באמצעות אוטומציות חכמות את הלידים לתוך הממשק ומאפשרת עדכון מאד יעיל של הסטטוס בהתאם למצב הליד. כל ליד שמגיע למערכת מוקצה לעובד שאמור לטפל בו ובאמצעות מסך אינטואיטיבי אפשר לראות את התהליך כולו, להקשיב לשיחות טלפון, לראות מה הסטטוס ולפתור בעיות תוך כדי תנועה. 

המערכת כוללת גם דוחות שמספקים פילוח של הלידים לפי סטטוס הטיפול, מקור הפניה ונתונים נוספים מה שמייעל את תהליך העבודה ועוזר להגדיר פעולות ברורות באופן אוטומטי. 

ניהול קמפיינים חכם המבוסס על נתונים

אחת הפונקציות החשובות שמערכת CRM מציעה היא ניהול קמפיינים המבוסס על נתונים הנשאבים לתוך המערכת, פרט שהופך את תהליך העבודה על כל קמפיין להרבה יותר קל, פשוט ועם הבטחת רווח גדול יותר. 

באמצעות האופציה שניתנת למנהל הקמפיינים, לראות אילו קמפיינים הצליחו, אלו מוצרים נמכרים, מהיכן מגיעים מרבית הלידים, מהן עלויות הקמפיינים ועוד נתונים חשובים, אפשר לטייב ולשפר את ניהול תהליכי העבודה על כל קמפיין ולהבטיח מעקב מוצלח ויעיל, שמוביל בסופו של דבר לרווחיות גבוהה יותר מכל קמפיין. 

כשלא עושים שימוש במערכת CRM לאיסוף דאטה, הנתונים מתפזרים בין דוחות אקסל שנשאבים ממערכות הפרסום, נתונים שצריכים להיות מוזנים ידנית לפעמים או נשאבים מתוך דוחות במחלקות שונות, כמו הנהלת חשבונות, מחלקת שירות לקוחות ועוד. המערכת עוזרת לייעל את התהליך וליצור עבודה שוטפת הרבה יותר נוחה על כל קמפיין.

ניהול דיגיטל יעיל עם שליטה על כל הפלטפורמות השיווקיות

ניהול תהליכי עבודה שיווקיים הוא כמו משחק שחמט, אנחנו צריכים כל הזמן להיות בתנועה ולבדוק איפה אנחנו נמצאים. יש כל כך הרבה פלטפורמות שיווקיות – פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ, אתר האינטרנט וגוגל, כל אלו דורשים מאיתנו תשומת לב לפרטים שונים. 

באמצעות מערכת CRM לעסקים כמו FIXDIGITAL אפשר לקיים ניהול שוטף של הפלטפורמות השיווקיות, ליצור ולהעלות תוכן וקמפיינים שיווקיים ולדעת בכל רגע נתון מה נתוני החשיפה, הטראפיק והלידים המגיעים מתוך כל אחת מהפלטפורמות, לשפר ולעשות שינויים יעילים תוך כדי תנועה. 

אוטומציות לשירות לקוחות יעיל

לצד טיפול שוטף בלידים, מערכת CRM מאפשרת לנהל תהליכי עבודה חכמים ויעילים גם מול לקוחות שכבר ביצעו רכישות והפכו ללקוחות קבועים. המערכת מאפשרת שליחת הודעות, מיילים, ניוזלטרים ודיוורים, לעדכן לקוחות במבצעים, לערוך שיחות טלפון ועוד. הכל דרך המערכת עצמה. 

הסטטוס של כל לקוח מעודכן במערכת תוך כדי תנועה, מה שמאפשר להעריך גם את הטיפול בלקוחות ולבדוק האם יש צורך בשיפור תהליכי העבודה, באסטרטגיית ניהול שונה וכדומה.

מערכת דוחות ודשבורד לניהול שוטף של כל הפעילות

ניהול תהליכי עבודה יעילים מתחיל ביכולת לראות מלמעלה כל מה שקורה בעסק בכל רגע נתון. מערכת CRM ששואבת נתונים מכל המחלקות, מאפשרת למנהלים לראות מול העיניים את כל הפעילות – בין אם מדובר בניהול לידים, הכנסות והוצאות קמפיינים, פעולות שיווקיות ועוד. 

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content