אוטומציות והתממשקויות חכמות

לא מעט ארגונים ועסקים מחפשים אחר דרכים לייעל ולשפר את תהליכי המעקב שלהם אחר לקוחות והאינטראקציה עמם ורבים מהם לא מכירים באפשרויות הדיגיטליות העומדות לרשותם.

הגישה המאומצת כיום על ידי רבים מהארגונים הנה שילוב אוטומציות והתממשקויות חכמות למערכת אחת, המאפשרת לאסוף ולעבד כמות גדולה של מידע להתייעלות ניהול הלידים – באופן שמוביל לעלייה בהכנסות הארגון לצד חיסכון בכוח אדם. מערכת CRM מתקדמת היא הכלי היעיל ביותר לניהול האוטומציות וההתממשקויות השונות, כאשר היא מאגדת את כולן תחת קורת גג אחת המספקת תמונה עדכנית ומלאה של קשרי הלקוחות בארגון.

מהן אוטומציות ומדוע צריך אותן

אוטומציות הן כלי שיווקי שמטרתו העיקרית הנה לייעל את התקשורת מול הלקוח. מדובר על פעולות אוטומטיות המתרחשות על פי הגדרות מראש של התנהגות הלקוחות המוטמעת במערכת, כאשר ניתן להגדיר בה מראש תהליכים שיווקיים שאותם אנו רוצים שהלקוח שלנו יחווה, בהתאם לתרחישים שונים.

את האוטומציה מפעילים לאחר ההגדרה הראשונית וכאשר הלקוח יתנהג בהתאם לאותן ההגדרות הוא יכנס אוטומטית למסע לקוח שהוגדר מראש גם כן. התקשורת מול הלקוח במסגרת האוטומציות נעשית במגוון דרכים – בהודעות ברשתות החברתיות, בדוא”ל, בהודעות פוש, הודעות בטלפון ועוד.

מעט יותר בהרחבה, האוטומציה מורכבת מטריגר, פילטר ופעולה.

כדאי לציין כי ניתן להגדיר טריגרים שונים על מנת למקסם עד כמה שניתן את יעילות האוטומציה, את ההתאמה שלה למגוון תרחישים וליצור אינטראקציה טובה ורחבה יותר מול קהל לקוחות רלוונטי מנגזרות שונות.

מערכת CRM מודרנית ומתקדמת תבצע את ההתממשקויות באופן שתייעל את תהליכי העבודה, תצמצם את כוח האדם ותוביל לעלייה בהכנסות הארגון באותה נשימה, תוך הצגת הנתונים באופן קריא ונוח לשימוש.

התממשקות של מערכות שונות למערכת חכמה אחת

כאשר לארגון ישראלי קיימת השאיפה לאמץ תהליכי עבודה דיגיטליים חכמים שבמסגרתם מערכות שונות ממגוון נכסים דיגיטליים יתממשקו לכדי מערכת אחת חכמה, מומלץ להיתמך על ידי מערכת CRM בעברית שיכולה להתמודד עם המשימה. המערכת תאגד תחת קורת גג אחת את כלי הניהול השונים – ותציג את הלידים, האינטראקציות והתמונה העדכנית ביותר של פעילות העסק בכל הנוגע לקשרי הלקוחות.

מערכת CRM מומלצת לארגונים בישראל תקלוט שיחות בזמן אמת למערכת, תגדיר מיילים מובנים בעברית לשליחה בלחיצת כפתור, תעקוב ותחבר את עולם המכירה למקורות הפרסום, תקלוט פניות מלקוחות בכל רחבי הארץ, תתעדכן בעסקאות ובפגישות חדשות ותאפשר צפייה בקמפיינים השיווקיים אונליין. המערכת תנהל את קליטת כל הליכי המעקב אחר פניות ממקורות פרסום, תיצור ממשק בין האתר לבין דפי הנחיתה, תשלח הודעות על שיחות שלא נענו ותנהל פניות אוטומטיות עד שלבי המכירה הסופיים. כמו כן, המערכת תנהל משימות ותזכורות ותאגד את הלידים ואת אנשי הקשר והלקוחות השונים של הארגון.

פיקס דיגיטל - ממשק לביצוע אוטומציות והתממשקויות חכמות לארגונים ולבתי עסק

מערכת ה-CRM של פיקס דיגיטל תסייע לארגון שלך לעשות את הצעד הדרוש לו כדי לנסוק קדימה אל העולם הדיגיטלי, בקלות, ביעילות ובמקסימום רווח. המערכת שלנו מסייעת לארגונים רבים לחסוך זמן רב, מייעלת תהליכי עבודה, משתפת את המידע בין העובדים לשם יצירת זרימת עבודה חלקה יותר – ובעיקר מספקת תמונה מלאה ועדכנית של קשרי הלקוחות והצלחת הקמפיינים הדיגיטליים.

המערכת שלנו תסייע לארגון שלך לחסוך בכוח אדם תוך העלאת ההכנסות, נספק לך שירותי הטמעה, ייעוץ והכוונה ונדייק את הצרכים של הארגון שלך כך שהמערכת תפיק ממנו את המיטב.

למידע נוסף, נשמח לעמוד לרשותך ממש כעת.

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content