לוגו חדש סמל שקוף
כרטיס ביקור דיגיטלי לעסק
מספרים וירטואליים

ניהול חיבורים ואוטומציות

תגידו שלום למערכת שסוגרת לכם את כל ההתממשקויות והאוטומציות:

מוצרי המערכת:

אוטומציות חכמות מאפשרות כאמור לכל עסק לספק מענה נכון לכל הפניות הרבות שמגיעות אליו, במינימום זמן. עוד תועלת היא האפשרות להשביח את אסטרטגיית השיווק.

עבודה מול מערכת ניהול לידים חכמה לצורך תיעוד, מעקב וביצוע אוטומציות חכמות. על המערכת להיות נגישה, נוחה וקלה לתפעול במטרה לייעל את התהליכים השונים בארגון ולענות את צרכי החברה בצורה הטובה ביותר.

ניהול חיבורים ואוטומציות של מערכת CRM ייחסכו לך זמן וכסף. המערכת מבצעת אוטומטית תהליכים שהוגדרו מראש, מסייעת בשיתוף מידע, מעניקה תמונת מצב עדכנית ומאפשרת שליטה, בקרה וזרימת עבודה חכמה.

בעולם המודרני המתפתח בו מרבית המכירות מגיעות מפרסום דיגיטלי בפלטפורמות השונות, מרבית החברות יעדיפו מערכת CRM אחת שמקנה את כל הכלים והאינטגרציות שיאפשרו לעסק לנהל את תהליכי הפרסום והמכירה בצורה הטובה והחכמה ביותר, אך האם באמת אפשר לקבל את הכל במערכת אחת?

קרא עוד אודות ניהול חיבורים אוטומציות

נכסים דיגיטליים – אתר מושקע, דפי נחיתה ממוקדים, פרסומות ברשתות חברתיות, תוכן איכותי באאוטבריין ויש עוד כמובן – הם משאבים יקרי ערך עבור כל חברה וארגון בכל תחום פעילות כמעט. בנוסף לצורך להשביח כל נכס ולהתאים אותו לקהל היעד, ישנו עוד אתגר מורכב: לוודא שמופקת ממנו מלוא התועלת האפשרית. הדרך הנכונה לעשות זאת היא מערכת אחת שאליה מחוברים כל הנכסים, ואשר מבצעת באופן אוטומטי מגוון רחב של פעולות שהוגדרו מראש במטרה לנצל באופן מיטבי את כל הלידים.

יצירת אוטומציות וניהול נכון של לידים

המטרה של יצירת חיבורים ואוטומציות היא ניהול לידים יעיל, כך שעם מינימום השקעת זמן מצדכם תוכלו לטפל נכון במקסימום פניות, מבלי שאף לקוח פוטנציאלי יתפספס עקב העומס.
מרכיב משמעותי נוסף של ניהול אוטומציות הוא הצגת תמונת מצב מפורטת, עדכנית ומדויקת לגבי כל הקמפיינים שמתנהלים בנקודת זמן מסוימת – על-מנת לעזור לכם לבחון את הביצועים של כל קמפיין ולשדרג כל פרויקט שזקוק לחיזוק וחידוד.
הדרך אל השגת המטרות הנ”ל כוללת שימוש בכלים מתקדמים שונים ובעיקר הבנה מעמיקה לגבי יצירת אוטומציות רלוונטיות לכל סוגי הנכסים הדיגיטליים הקיימים, לגבי מיצוי לידים ולגבי בניית ממשק ידידותי במיוחד למשתמשים.

חיבור אתרי אינטרנט ודפי נחיתה חיצוניים

ויצירת אוטומציות במערכת פיקס דיגיטל

ניהול חיבורים ואוטומציות בעזרת המערכת של פיקס דיגיטל מתבצע בקלות ובעיקר ביעילות. בהתאם מובטחים לכם גם תועלת גבוהה במיוחד מכל אותן אוטומציות חיוניות לטיפול במספר רב של לידים, וגם יכולת לבצע את כל הבדיקות החיוניות לגבי פרסום בגוגל, שיווק בפייסבוק, קמפיינים בטאבולה, דפי נחיתה וכו’ בזמן קצר.
בין השאר כוללת המערכת של פיקס דיגיטל חיבורים ישירים ב-API גם לגוגל, גם לפייסבוק וגם לאינסטגרם; ניהול לידים שמגיעים מתגובות ברשתות חברתיות או מהמסנג’ר; הפיכת מיילים ללידים; אוטומציות למענה ללקוחות (“תודה על פנייתך, נחזור אליך בהקדם”); התראות ב-SMS/מייל על פניות מכל אפיק אפשרי וכן על שיחות שלא נענו כך שלא תפספסו לידים שהשקעתם משאבים רבים בהשגתם.

מרכיב משמעותי אחר במערכת של פיקס דיגיטל הוא יצירת חיבורים ואוטומציות של מרכזיות טלפוניות, לרבות שימוש בכלים מתקדמים שמאפשרים להבין מהו המקור המדויק של כל שיחה –על בסיס איזה נכס דיגיטלי הלקוח התקשר, ואיזה קמפיין ספציפי הניע אותו לכך (כלומר המודעה הספציפית בפייסבוק, מילת המפתח הרלוונטית בגוגל וכו’).
עוד נדבך בעל ערך רב לכל חברה וארגון הוא הצגה ברורה ומדויקת של המשפך השיווקי של כל קמפיין – על-מנת להבטיח ניהול לידים אפקטיבי.
בזכות רכיב זה תוכלו לדעת מיד כמה פניות הפכו לפגישות וכמה מהן תורגמו לעסקאות, האם ישנן נקודות מסוימותבמשפך שבהן שיעור ההמרה נמוך מאוד, מהי העלות של לידים בכל אפיקי השיווק הדיגיטלי, כמה עולה לכם כל פגישה שתואמה על בסיס פרסום בגוגל, דף נחיתה, מודעה בפייסבוק וכו’, ועוד.

היתרונות של פיקס דיגיטל:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content