לוגו חדש סמל שקוף

ניהול קמפיינים בצורה מדוייקת ואיכותית עם מערכת CRM

מערכת CRM לניהול לקוחות

איך מתחברים יחד השיווק וניהול הלקוחות בעסק? באמצעות מערכת CRM החיבור הזה הופך לשידוך מלידה שמגדיל את נפח הפעילות של העסק ובעיקר מאפשר לראות את התמונה כולה. למה החיבור הזה הוא היתרון היחסי של החברות שכבר עובדות כך? הנה כמה מהיתרונות המובהקים של ניהול הקמפיינים והשיווק עם מערכת CRM כמו פיקס.

הגדרת מטרות קמפיין על בסיס נתונים:

מילת המפתח היום היא דאטה. נתונים. באמצעות החיבור בין תוכנת CRM ששואבת נתונים על לקוחות קיימים ולידים בשלבים שונים של התקשרות לבין הקמפיינים המתוכננים, אפשר להבין מהן מטרות הקמפיין הבא של החברה ולכוון את האסטרטגיה השיווקית בצורה חכמה יותר, כזו המבוססת על נתונים ולא על ניחושים או רצונות חופשיים.

המערכת מאפשרת לקבל תשובות על השאלות: מה הצעד הבא שלי צריך להיות? האם לשווק מוצר חדש או לחזק מוצר קיים? האם לפנות לקמפיין בגוגל או דווקא ברשתות החברתיות? האם להגדיל מכירות או לחבר קהל חדש למותג? ואולי לצאת לכמה נתיבים שונים באמצעות כמה קמפיינים המכוונים כל אחד לקהל אחר.

דיוק קהל היעד לכל קמפיין:

אולי היתרון הכי מובהק של עבודה משולבת עם מערכת CRM לעסקים לצד ניהול קמפיינים – היכולת להכיר את הקהל לעומק. דרך הנתונים שמגיעים למערכת, מקמפיינים שכבר רצים, מהתקשרויות עם לקוחות ותיעוד פעילות של שימור לקוחות, אפשר להבין אילו לקוחות אנחנו רוצים לטרגט בקמפיינים הבאים, ליצור קהלים דומים ולבדוק מה הקהל רוצה מאיתנו. נוכל להבין מאיפה הקהל מגיע, איך הוא מתקשר עם המותג, איפה צריך לחזק ולאסוף את הקהל בקמפיין יותר אגרסיבי ועוד.

אוטומציות זה החיים:

אחד הדברים שאפשר לעשות כדי לנהל את הקמפיין בצורה יעילה ואיכותית הוא להשתמש במערכת ה-CRM לאוטומציה ובניית תהליכים חכמים. מערכת כמו פיקס דיגיטל מאפשרת לחבר בין משימות, שליחת מיילים, מענה ללקוחות, משלוח התראות והודעות, ניוזלטרים ושאר פעולות שיווקיות ומכירותיות כדי להפוך את הקמפיין להרבה יותר יעיל. מסע הלקוח בתוך הקמפיין הופך אוטומטי, נוח וקל למעקב.

יצירת חומרים שיווקיים בקלות:

כאילו לא שייך למערכת ה-CRM, אבל אצלנו כן. תוכנת CRM מתקדמת כמו פיקס דיגיטל מסייעת לנהל קמפיינים בצורה יעילה, כיוון שהיא מאפשרת לעצב ולייצר דפי נחיתה, כרטיסי ביקור דיגיטליים ולהתחבר לרשתות החברתיות להעלאת תוכן והכל דרך אותה המערכת. כל זה נעשה באמצעות חיבור ואינטגרציה עם מערכות עיצוב דפי נחיתה וחומרים שיווקיים והכל דרך ממשק אחד.

ממשק שעוקב אחר הקמפיינים:

אחד היתרונות הכי גדולים של מערכת CRM לעסקים כמו פיקס דיגיטל הוא הממשק הנוח שמאפשר לראות את נתוני הקמפיין, ההכנסות, ההוצאות וכל הפרטים הקשורים אליו, לפי ההגדרות שכל אחד מגדיר במערכת, באופן קבוע מול העיניים.

הממשק עוזר לראות מה קורה עם הלידים ואיך הם מטופלים, מאיפה מגיעים הלקוחות, לפלח את הפניות וללמוד יותר על הקמפיין ובעיקר לראות מה מצב ה-ROI שלו.

כל הפונקציות האלו מסייעות לכם, מנהלי קמפיינים ושיווק, להתמודד עם כל הצעדים הכרוכים בניהול קמפיין מוצלח – מהבנת הקהל וניתוח הדאטה ועד לטיפול בלידים ולבחינת הכדאיות של הקמפיין, הכל במקום אחד.

 

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content