לוגו חדש סמל שקוף

שיפור תהליך ניהול הלקוחות עם CRM

ניהול לקוחות עם CRM​

איך הופכים את תהליך ניהול הלקוחות לאפקטיבי יותר עבור צמיחת העסק? זוהי השאלה שמעסיקה כל בעל עסק, מנהל שיווק, שירות או מכירות או מנכ”ל חברה. מערכת CRM חכמה, כמו פיקס דיגיטל, יכולה להיות הקטליזטור לשיפור התהליך ולהפוך את התקשורת עם הלקוחות ליעיל ואוטומטי אך עדיין קשוב, מחובר לצרכי הלקוח ומגדיל רווחים ומכירות.

כך תוכלו לשפר את התהליך באמצעות המערכת:
• ריכוז כל נתוני הלקוחות במקום אחד – במקום דוחות מכירות, דוחות שיווקיים, ממצאי קמפיינים ונתוני חשיפה, תוכלו לרכז את כל הנתונים האלו בצורה מסודרת במקום אחד, בלי לעשות שום פעולות קריטיות. הכל נעשה באופן אוטומטי דרך אינטגרציות עם מערכות השיווק והפרסום, תוכנות הנהלת החשבונות ומערכות הדיוור.

באמצעות ריכוז הנתונים אפשר לשפר את ההתנהלות מול הלקוחות, לשמר לקוחות ולהציע מוצרים בתיאום עם צרכי הלקוחות, לערוך שינויים בקמפיינים ובטיפול בלידים ולבחון את החזרי ההשקעה בשיווק והכל ממקום אחד.

• הבנת הלקוחות ודיוק קהלי היעד – אחד הדברים שקשה לשלוט עליהם כשאין מערכת מסודרת שאוספת את כל הנתונים על הלקוחות הוא דיוק קהלי היעד. קהל לא מדויק מוביל לקמפיינים שיווקיים לא אפקטיביים ולהוצאות כספים ומשאבים מיותרים.

מערכת CRM שמשקפת דאטה מדויק על הלקוחות ומראה את מסע הלקוח משלב הפנייה הראשונית ועד לשימור הלקוחות, מאפשרת להבין מי הלקוח הניצב מול העסק, מהם הצרכים שלו, אלו מוצרים הוא אוהב ואלו פחות ועוד נתונים חשובים.

• אוטומציות ושירות עצמי – אחד הדברים הקריטיים בתהליכי ניהול לקוחות הוא אוטומציות שמייעלות את תהליכי השיווק והמכירה ומאפשרות ללקוחות לשמור על קשר באופן רציף ונוח. כך למשל דרך וואטסאפ, מייל, קביעת פגישות באופן אוטומטי וניוזלטרים.

מערכת CRM לניהול לקוחות כמו פיקס דיגיטל הופכת את כל אמצעי התקשורת האלו לכלים בידי מחלקת ניהול הלקוחות, כשהיא מאפשרת לתעד את כל דרכי יצירת הקשר ולייעל תהליכי רכישה, בירור פרטים וקנייה.

• אינטגרציות ויצירת משפכים אוטומטיים

אינטגרציות עם מערכת דיוור, תוכנת הנהלת החשבונות, ניהול הפרסום ברשתות החברתיות ושאר המערכות בעסק יוצרת משפכים אוטומטיים – אלו משפיעים כמובן על השיווק והמכירות אבל גם על ניהול הלידים והלקוחות בכללי. ממשלוח חומרים פרסומיים דרך טרגוט של קהל קיים בפייסבוק ועד לשליחת מיילים ייעודיים, הכל ממקום אחד מסודר שמתעד כל פעולה.

• בדיקת איכות הקשר עם הלקוחות

תהליכי שיפור, ייעול ושדרוג מערכת היחסים עם הלקוחות חשובים לגדילה וצמיחה של העסק. באמצעות מערכת או תוכנת CRM קל לעקוב אחרי ההתנהלות של עובדים היוצרים קשר עם הלקוחות ומטפלים בלידים. התיעוד במערכת עוזר לכבות שריפות, לבצע שינויים בתהליך ניהול הלקוחות ולבחון את איכות הטיפול בלקוחות בכל רגע נתון.

מערכת CRM פיקס דיגיטל מאפשרת למנהלי מחלקות, מנכ”לים, מנהלי פרסום ודיגיטל ומנהלי שירות הלקוחות לראות בכל רגע נתון את מצב הלידים ולהבין מה נופל בין הכיסאות, מה קצב הטיפול בלקוחות, איפה יש צורך בתיקון ושינוי ועוד נתונים קריטיים שמשפיעים על תהליכי ניהול הלקוחות בחברה.

פיקס דיגיטל

פיקס דיגיטל

חברתנו חרטה על דיגלה להיות המובילה בהנגשת עולם הדיגיטל לבעלי עסקים, להעניק למשרד הדיגיטל את השליטה על התקציב הפרסומי ולנווט את הקמפיין למקום הנכון על בסיס התוצאות ברצפת המכירה, כמו פגישות ועסקאות.

צרו עמנו קשר לקבלת פרטים נוספים

כתבות נוספות:

פתח כרטיס תמיכה

תנאים כלליים

תנאי התקשרות:

 • המחירים אינם כוללים מע”מ
 • תקופת ההתקשרות הינה חודש בחודשו על בסיס שימוש.
 • בסיום כל חודש ההתקשרות תחודש אוטומטית, אלא אם כן התקבלה הודעה מראש ובכתב בתקופה של 14 יום טרם סיום החודש למייל office@fixdigital.co.il
 • התשלום ישולם באמצעות כרטיס אשראי ולפי שימוש/צריכה חודש בחודשו.

מבוא:

 1.  המבוא והתנאים הכלליים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד מימנו:
 2.  בהסכם זה, למונחים שלהלן תהא המשמעות הנקובה בצידם:
 3.  המזמין – הלקוח כאמור בהסכם זה “החברה”/”הספק” – FixDigitalLtd – פיקס דיגיטל  בע”מ / משתמש – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לפלטפורמה / ה”שירותים”-  השירותים שיעניק הספק למשתמש, כמפורט לסעיף 1 לעיל.

תנאים כלליים:

 1.  הפרה יסודית של ההסכם ו/או ביטול העסקה/החיוב החודשי לפני תום תקופת ההסכם יחייבו את המזמין בעלות מלאה עפ”י הסכם זה ללא קשר לסיבת או מועד הביטול.
 2.  על כל חריגה בתנאי התשלום, כפי שנקבעו בהסכם, יחויב הלקוח בריבית חריגה כפי שתקבע מעת לעת ע”י בנק ישראל.
 3.  מוסכם כי לספק תהא הזכות להעלות מחירים וכי המזמין מתחייב כי לא תהייה לו כל טענה בעניין זה. למען הסר ספק, בנסיבות אלו יוכל המזמין להפסיק את ההתקשרות אלא אם עליית המחירים נגרמה עקב חריגה מהחבילה אותה רכש המזמין.
 4.  חתימת המזמין על הסכם זה מהווה אישור סופי להזמנת השירותים הנ”ל והתחייבות בלתי חוזרת ובלתי מותנית לתשלום בהתאם לאמור בהסכם זה ותנאיו.
 5.  למרות האמור בהסכם זה, אי התשלום במועד של תשלום כלשהו, כולו או חלקו, ע”י המזמין, מהווה הפרה יסודית של הסכם זה והספק יהיה רשאי להפסיק מידית את השירותים, כולם או חלקם, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי של הספק, ולהסיר את התכנים ו- זאת מבלי לפגוע בסעדים הנוספים העומדים לרשות הספק על פי כל דין.
 6.  הצדדים מסכימים כי לספק עומדת הזכות הבלעדית להפסיק לאלתר את השירותים, כולם או חלקם, במידה והסכם זה יופר על ידי המזמין, לרבות הפרת תנאי השימוש במערכת ו/או התנאים הכלליים להסכם זה, וזאת ללא מתן הודעה מראש ולמזמין לא תהא כל זכות ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הפסקת שירותים, כולם או חלקם, ו/או נזקים כלשהם שנגרמו ו/או אשר יגרמו עקב הפסקה זו. מובהר כי אין בהפסקת השירותים כדי לגרוע מזכותו של הספק לממש את מלוא התשלום המגיע לו עפ”י הסכם זה.
 7.  המזמין מצהיר ומתחייב כי הינו האחראי הבלעדי לכלל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע המפורסמים על ידו ו/או ע”י גורמים מצדו על המוצרים של החברה. לרבות תמונות עיצובים, פונטים וכיו”ב. משום הפרת הוראת כל דין ו/או משום פגיעה בזכויות כלשהן של צדדי ג’, לרבות זכות קניין רוחני מכל מין וסוג שהוא ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על האדם ו/או הפוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 , או כל דין אחר. המזמין הינו האחראי הבלעדי לכל החומרים ו/או התכנים ו/או המידע הנ”ל המתחייב לפצות ו/או לשפות את הספק בגין כל הוצאה ו/או נזק, לרבות הוצאות משפטיות, שיגרמו לה עקב הפרת הסכם זה /או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל הפרת סעיף זה וכל זאת מיד עם קבלת דרישה ו/או תביעה מאת צד ג’ בשל הפרה של המזמין כאמור בסעיף זה.
 8.  מייל לפתרון תקלות וקבלת מענה על בעיות support@fixdigital.co.il
 9.  כל הדרכה נוספת מעבר לשעות ההדרכה שיוקצה בתהליך ההקמה תהיה כרוכה בתשלום של 200 ₪ + מע”מ לשעה.
 10.  הצדדים להסכם זה מסכימים כי בכל סכסוך שיתגלע בין הצדדים בגין הסכם זה, על כל הנובע ממנה, תהא אך ורק לביהמ”ש השלום בפתח תקווה ו/או לביהמ”ש המחוזי בתל אביב לפי העניין סמכות מקומית ייחודית.
 11.  בחתימת המזמין על הסכם זה ותנאיו מצהיר המזמין כי קרא היטב את ההסכם על כל חלקיו ותנאיו והינו מבין ומסכים לכל הוראותיו ומוותר באופן מוחלט וללא סייג לכל טענה של אי התאמה ו/או טענה בדבר חוזה אחיד.
 12.  כתובות הצדדים כאמור בהסכם זה הינן כתובות למשלוח כל הודעה ו/או מסמך הקשורים להסכם זה. ניתן לשלוח הודעות באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר אלקטרוני בלבד שיצורף אישור משלוח לדואר רשום ואישור קבלה לדואר אלקטרוני.
Skip to content